中国語リスニング強化ルーティーン(拼音・声調付きスクリプト)|CCTV 新聞聯播(2021年6月28日) | 中文系.com

中国語リスニングルーティーン|CCTV新聞聯播(2021年6月28日)

习近平同俄罗斯总统举行视频会晤 两国元首宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期 | CCTV「新闻联播」20210628

2021年6月28日 新聞聯播の番組冒頭ニュース概要文字起こしです。(0:18~1:41)
—————————————————————————————————–

wèiguānzhòngwǎnshànghǎowǎnshànghǎo
jīntiānshìliùyuèèrshíhàoxīngnóngyuèshíjiǔhuānyíngshōukànxīnwénliánjié
jīntiānjiédezhǔyàonèiróngyǒu

1)jìnpíngtóngéluózǒngtǒngxíngshìpínhuìliǎngguóyuánshǒuxuānzhōngélínyǒuhǎozuòtiáoyuēyán

2)jìnpíngzhìxìnzhùjīnshājiāngbáitānshuǐdiànzhànshǒutóuchǎndiànqiángzuòchūshìhánzhèngchūtóuchǎndiànshì

3)jìnpíngjiùjiǎnzhàirénmíndǎngchéngshízhōuniánxiàngjiǎnzhàirénmíndǎngzhǔzhìxìn

4)jìnpíngguānquánmiàncóngyánzhìdǎnglùnshùzhāibiānèrlíngèrniánbǎnchūbǎnxíng

5)jīngzhōnggòngzhōngyāngzhǔnxūnzhāngbānshòushìjiānglóngzhòngxíngjìnpíngjiāngshǒubānshòuxūnzhāngbìngbiǎozhòngyàojiǎnghuà

6)zhōnggòngzhōngyāngyìnzhōngguógòngchǎndǎngdǎnghuīdǎngtiáo

7)wāngyángzàiquánguózhèngxiézhǔhuìchéngyuáncānguānzhōnggòngshǐchénlièguǎnshíqiángdiàoyònghǎohóngyuányángguāngróngchuántǒngwèishíxiànxīnshídàidǎngdeshǐ使shǐmìngníngxīn

8)qiándìkāizhǎnxíngshìduōyàngdehuódòngqìngzhùzhōngguógòngchǎndǎngchéngbǎizhōunián

9)guózhèngdǎngzhèngyàoyǒuhǎorénshìzhìdiànzhìhánzhùzhōngguógòngchǎndǎngbǎiniánhuádàndàitóngzhōngguógòngchǎndǎngshēnhuàdǎngzuò

コメント